E-sąd

E-sąd

Usługi Kancelarii obejmują również specjalizację w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), kierowane zarówno do osób fizycznych jak również do podmiotów gospodarczych.

 

EPU umożliwia potencjalnemu powodowi wniesienie e-pozwu przy zastosowaniu uproszczonej, taniej oraz szybkiej procedurze dochodzenia roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych, pracowniczych oraz gospodarczych, obejmującej swoim zasięgiem terytorium całej Polski.

 

Ogromną zaletą EPU są duąo niąsze opłaty, które wynoszą 1,25 % od wartości przedmiotu sporu (w odróżnieniu od zwykłych postępowań - 5 % opłaty od wartości przedmiotu sporu).

EPU cechuje się również sporym odformalizowaniem. Składa się wyłącznie pozew bez dołączenia jakichkolwiek dokumentów. Podstawą wydania nakazu zapłaty jest prawidłowo sporządzony i opłacony pozew, zaopatrzony w bezpieczny podpis elektroniczny.

Po stwierdzeniu prawomocności nakazu zapłaty e-sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności, która również ma postać elektroniczną?. Co więcej, za pośrednictwem e-sądu może zostać złożony elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.

Ta strona u?ywa ciasteczek (cookies), dzi?ki ktrym nasz serwis mo?e dzia?a? lepiej. Dowiedz się więcej.